Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Erasmus+ - Kontakty

Kliknite na názov školy. Zobrazia sa informácie o koordinátoroch programu Erasmus na danej škole.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Katolícka univerzita v Ružomberku

Paneurópska vysoká škola

Prešovská univerzita v Prešove

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita J. Selyeho

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vysoká škola v Sládkovičove

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Žilinská univerzita v ŽilineUpozorniť na neaktuálne údaje