Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

O systéme

Erasmus, Štipendiá vlády, CEEPUS a ďalšie výmenné programy na jednom mieste

Vďaka výmenným programom môžu školy ponúknuť študentom, zamestnancom možnosť rozšíriť svoje poznatky a získať tak neoceniteľnú skúsenosť zo študijného, pracovného pobytu v zahraničí. Portál poskytuje komplexné informácie o mobilitných programoch v zahraničí na jednom mieste s pravideľnou aktualizáciou údajov.


» Viac

Informácie pre študentov, učiteľov, koordinátorov ale aj pre širokú verejnosť

Prístup k informáciám pre uchádzačov o možnostiach štúdia v zahraničí, stáží, výskumných pobytov a ďalších mobilitných aktivít v jednotnej forme, na jednom mieste a zároveň prehľadné štatistiky pre koordinátorov, národné agentúry o realizovaných mobilitách.


» Viac

Online prihláška

Jedným z cieľov studyabroad je uľahčenie a zefektívnenie práce uchádzača a koordinátora pri prihlasovaní sa na zahraničnú mobilitu. Vytvorenie transparentného prostredia pre všetkých uchádzačov a zjednotenie administrácie prihlášky.


» Viac

Výhody systému studyabroad

Internetová aplikácia je založená hlavne na komplexnosti ponúkaných informácií. Na základe zvyšovania sa počtu mobilít umožňuje administrovanie veľkého množstva dát, prehľadnosť a prispôsobenie sa požiadavkám zadávateľa.


» Viac