Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Erasmus+

Mobility

Čo je to?

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci Znalostných aliancií.

Čo to zahŕňa?

Pre študentov vysokých škôl:

Štúdium v zahraničí – študent môže absolvovať študijný pobyt na vysokej škole v zahraničí v dĺžke 3-12 mesiacov alebo absolvovať celé magisterské štúdium v zahraničí,

Stáže pre študentov – študent môže absolvovať prax v podniku v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov.

Pre zamestnancov vysokých škôl:

Výučba na vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia môžu vyučovať na partnerskej vysokej škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí aby vyučovali na vysokej škole a odovzdali praktické skúsenosti študentom.

Školenia zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.

Spolupráca vysokých škôl:

Príprava programov Spoločného magisterského štúdia (JMD – Joint Master Degrees)

Projektová spolupráca – vysoké školy a podniky sa môžu zapojiť do rôznych typov projektov:

-         Strategické partnerstvá

-         Projekty zamerané na budovanie kapacít

-         Znalostné aliancie

 

Spolupráca s krajinami mimo EÚ:

Možnosti spolupráce s vysokými školami zo susedných krajín, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie kompetencií a rozvoj vysokoškolských inštitúcií. Podporujú sa dva typy projektov:

-         Spoločné projekty – zamerané na modernizáciu kurikúl, učebných metód a materiálov,

-         Štrukturálne projekty – rozvíjajú a reformujú vysokoškolské inštitúcie a systémy v partnerských krajinách.

Jean Monnet

Akcia Jean Monnet sa zameriava na podporu excelentnosti vo vyučovaní a výskume v oblasti európskych štúdií. Aktivity sa zameriavajú na podporu dialógu medzi akademickou obcou a tvorcami politík, najmä na podporu riadenia politík Európskej únie.

-         Spolupráca medzi inštitúciami

-         Príležitosti pre výučbu a výskum

-         Príležitosti pre politickú diskusiu a výmeny

 

Kto sa môže zúčastniť?

-         študenti vysokých škôl,

-         zamestnanci vysokých škôl (pedagogickí aj nepedagogickí),

-         podniky,

-         vysokoškolské inštitúcie zo susedných krajín, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky v rámci projektovej činnosti.

Projekt MŠVVaŠ „HEREG - Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch“ 

 

INFORMÁCIE O PROGRAME ERASMUS

- Kancelária pre medzinárodné vzťahy vašej univerzity / inštitúcie vysokoškolského vzdelávania - Erasmus koordinátor na vysokej škole

www.erasmusplus.sk

- Európska komisia http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 

ZDROJ: erasmusplus.sk

Upozorniť na neaktuálne údaje