Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Štipendiá a granty pre študentov

Úspešní študenti s ambíciou doplniť si svoje štúdium v zahraničí môžu na pokrytie zvýšených nákladov získať nenávratný finančný príspevok z rôznych zdrojov. Spravidla ide o absolvovanie časti vzdelávania alebo odbornej prípravy v zahraničí do jedného roka.

Aktuality

Archív aktualít »

Kalendár

  01 / 2021  
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Školy v našom systéme

Používa: 5 škôl
Univerzita Komenského v Bratislave , fakulta managementu
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Katolícka univerzita v Ružomberku
Paneurópska vysoká škola
V súčasnej dobe prebiehajú rokovania
s vysokými školami ohľadom využitia systému Studyabroad pre ak. rok 2016/2017.

Najbližšie udalosti

01
Feb
VSVU - Pracovné stáže pre absolventov

Pracovné stáže pre absolventov

Viac informácií »
28
Feb
EUBA - Výzva na Erasmus+ študijné pobyty v akademickom roku 2021/2022

Výzva na Erasmus+ študijné pobyty v akademickom roku 2021/2022

Viac informácií »
01
Mar
SPU, TUKE- Štipendiá francúzskej vlády na rok 2021/2022 (doktorandské a postdoktorandské pobyty)

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2021/2022 (doktorandské a postdoktorandské pobyty)

Viac informácií »