Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Facebook

UNIPO - Letné pracovné stáže 2018

09.03.2018 - 09.03.2018

Študent, ktorý má záujem o stáž musí postupovať nasledovne:
 
1. Nájsť si vhodnú zahraničnú organizáciu/firmu. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom! (Odporúčame študentom pozrieť si profil absolventa ich odboru). Firmu si môžete vybrať sami, prípadne môžete využiť našu databázu (viac v bode 9 a 10).

 
2. V spolupráci s hosťujúcou organizáciou vyplniť Akceptačný list (tlačivo v prílohe).  Budeme akceptovať aj  preskenované kópie. Akceptačný list musí podpísať štatutárny zástupca prijímajúcej inštitúcie, študent aj Erasmus koordinátor (zoznam Erasmus koordinátorov nájdete tu).
Erasmus koordinátor svojím podpisom potvrdzuje, že pracovná náplň uvedená v liste je  pre uchádzača adekvátna a korešponduje s jeho študijným programom.
 

Akceptačný list musí byť na hlavičkovom papieri hosťujúcej organizácie.

  • Akceptačný list v slovenskom jazyku (tlačivo v prílohe) môže byť použitý v ČR,
  • Akceptačný list v angličtine (tlačivo v prílohe) pre ostatné krajiny EU.
 
3. Vyplniť Prihlášku na stáž (tlačivo v prílohe).
 
4. K prihláške priložiť:
  • Motivačný list
  • Akceptačný list (zaslaný poštou z prijímajúcej organizácie)
  • CV - životopis
  • Výpis známok za celé štúdiu (vytlačený z MAISu),
 
5. Termín odovzdania dokumentov je:
9. marec 2018 (vrátane)
 
 
na Oddelenie vonkajších vzťahov na Rektoráte PU
Ul. 17. novembra 15 (vedľa Pedagogickej fakulty) - 1. poschodie, č.d. 224.
 
Prihlášky môžete odovzdať osobne počas KONZULTAČNÝCH HODÍN:
UTOROK a ŠTVRTOK od 8,00 h. – 12,00 a od 13,30 – 15,00 h.
Mimo konzultačných dní môžete prihlášky nechať v schránke pri dverách (1. poschodie, č.d. 224).
 
6. Výberové konanie sa uskutoční na fakultách v marci/apríli 2018 - termín upresníme a zverejníme v sekcii VONKAJŠIE VZTAHY - AKTUALITY a bude zverejnený aj na fakultách. Kritériá výberu sú v prílohe.
 
7. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke v Aktualitách: http://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/aktuality
 

8. Informačné semináre k výzve - termíny zverejníme dodatočne.

9. Ponuky stáží z viacerých oblastí nájdete aj na stránke www.europe-internship.com
 
10. Kontakt: Mgr. Veronika Tóthová, koordinátorka pre program Erasmus+
Email: erasmus@unipo.sk, veronika.tothova@unipo.sk 
Tel: 051/7563143
       

 Upozorniť na neaktuálne údaje