Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UKF - Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2021/2022

20.10.2021 - 20.10.2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2021/2022. Na Erasmus+ mobilitu sa študenti a zamestnanci môžu prihlásiť do 20. októbra.
 
Typy mobilít:
 
Študenti:
 • Štúdium na zahraničnej VŠ (minimálne trvanie 3 mesiace, maximálne 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) – aktuálne je možnosť prihlásiť sa už na letný semester AR 2021/2022.
 • Stáž v zahraničí (minimálne trvanie 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia)
Zamestnanci:
 • Prednáškový pobyt na VŠ v zahraničí (trvanie 7 dní vrátane cesty)
 • Školenie v zahraničí (trvanie 7 dní vrátane cesty)
Mobility je možné zrealizovať s návratom najneskôr do 30. septembra 2022 (pričom termín vyplýva zo zmluvy projektu Erasmus+).
Prihlasovanie je realizované prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti a zamestnanci, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto. Následne je potrebné:
 
Študenti:
 • založiť si prihlášku
 • nahrať životopis v slovenskom jazyku
 • nahrať motivačný list v jazyku štúdia na zahraničnej inštitúcii
 • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme študenta UKF na stáž (netýka sa mobility štúdium)
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť aktuálne používaný e-mail
Zamestnanci:
 • založiť si prihlášku
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku (zdôvodniť prínos mobility v rámci rozvoja medzinárodnej, projektovej, publikačnej činnosti zamestnanca, atď., maximálne 100 slov)
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť aktuálne používaný e-mail
Fakultný Erasmus koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, na základe materiálov, ktoré študenti a zamestnanci nahrajú do aplikácie StudyAbroad, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo „neakceptovaná“. V prípade otázok sú vám k dispozícii rektorátni Erasmus+ koordinátori, Mgr. Pavol VakošIng. Katarína Butorová, PhD., a Mgr. Michaela Ivaničová.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pretrvávajúcou pandémiou je pred vycestovaním na mobilitu potrebné sledovať opatrenia vlády SR a aktuálne informácie zverejnené na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí.

 

ZDROJ: ukf.skUpozorniť na neaktuálne údaje