Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

SAIA - NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra

30.09.2020 - 30.09.2020

 
Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí. Požadované podkladové materiály je potrebné odoslať poštou na adresu DAAD v Bonne.
 
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na prostredníctvom príslušnej ponuky (Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium im Fachbereich Architektur/Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of Architecture), ktorú si je potrebné na webstránke vyhľadať. Následne na záložke"Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" je možné vytvoriť si on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.
 
Po odoslaní žiadosti v nemeckom on-line systéme je potrebné zaslať DAAD do Bonnu nasledujúce materiály v nemeckom alebo anglickom jazyku (do termínu uzávierky, platí dátum poštovej pečiatky):

  • portfólio s vlastnou tvorbou (presné informácie nájdete na stránke www.daad.de/extrainfo),
  • prvá strana nemeckej žiadosti (= "Deckblatt zur Bewerbung" z dokumentu "Bewerbungszusammenfassung"), ktorú uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na www.funding-guide.de,
  • odporúčanie aktuálneho dátumu od vysokoškolského učiteľa min. s akademickým titulom PhD. (ručne podpísané, nie digitálny alebo nascanovaný podpis) - formulár odporúčania je potrebné stiahnuť z nemeckého on-line systému - odporúčanie je potrebné odovzdať v uzavretej obálke.
 
Adresa na doručenie podkladových materiálov:
 
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn
 
UPOZORNENIE: V súvislosti so situáciou okolo šírenia pandémie koronavírusu nemusia uchádzači k uzávierke v roku 2020 predložiť odporúčanie.
 
 
ZDROJ: saia.sk


Upozorniť na neaktuálne údaje