Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

SAIA - Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

15.10.2014 - 15.10.2014

V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2014 ucházať žiadatelia o nasledujúce štipendiá:

  • výskumné pobyty doktorandov 3 – 6 mesiacov,
  • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 – 6 mesiacov,
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou diplomovej práce 1 – 3 mesiace.

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 10. 2014.

Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému nawww.scholarships.at. Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

Ak už ste sa v minulosti registrovali a máte prihlasovacie údaje, stačí sa do systému prihlásiť a po sprístupnení podávania žiadostí začať vytvárať žiadosť.

Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Priamy link na podávanie štipendijných žiadostí je www.scholarships.at.

V kategórii Krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti o štipendium priebežne počas celého roka (najneskôr 60 dní pred plánovaným pobytom).

 

ZDROJ: saia.skUpozorniť na neaktuálne údaje