Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH

Informácie o škole

adresa Katowice
Poľsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Magdaléna Krnáčiková

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Priatelia v zahraničí
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na vysielajúcej inštitúcii
 • Na prijímajúcej inštitúcii
 • Cez Internet
 • Od bývalých Erasmus študentov
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Orientačný seminár
 • Uvítací večierok
 • Jazykový kurz
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Internát
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Ubytovacie oddelenie univerzity
Vzdialenosť od univerzity 30-50 min. autobusom, podľa premávky
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Áno
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Polish
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
 • Počas študijného pobytu
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
 • Hostiteľská univerzita
Dĺžka jazykovej prípravy:
 • Počet týždňov: 20
 • Počet hodín za týždeň: 3
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Slabá
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
Náklady
Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu:
Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
Kedy ste dostali Erasmus grant?
 • pred začiatkom

V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? v 2
Mali ste iné zdroje financovania?
 • Rodina

priateľia
Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 150
O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 150
Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Áno
Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume: tlačenie aidentifikačnú kartu a index
Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
Na začiatku pobytu bol trochu chaos s vybavovaním dokumentov, vzhľadom na to,že som bola prvou študentkou, ktorá študovala na teologickej fakulte UŚ v rámci programu Erasmus. Ale vďaka milému a veľmi ľudskému prístupu zamestnancov teologickej fakulty a v kancelárii Erasmus, nebol problém to všetko nakoniec dať do poriadku a vybaviť. Trvalo vyše 2 týždne,kým som dostala identifikačnú kartu, tým pádom som si musela kupovať celý lístok na autobus. Nie sú to vážne problémy, ale je potrebné o tom vedieť.
Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
akademické vzdelávanie,osobnostný,jazykový,výber buddy:-) a spoznanie nových priateľov
Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
Myslím,že áno. Uvidím ako sa vyvinie situácia.
Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
Na internát je potrebné priniesť si aj kábel na internet.
Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
Doprava
Kultúrny život
Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?