Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Informácie o škole

adresa Tarragona
Španielsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnil Peter Semančík

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Kultúrne
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na vysielajúcej inštitúcii
 • Od bývalých Erasmus študentov
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Byt alebo dom pre viac študentov
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Ako na slovenských internátoch
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Ubytovacie oddelenie univerzity
Vzdialenosť od univerzity 30min
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Nie
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: English
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
 • Pred nástupom na študijný pobyt
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
  Dĺžka jazykovej prípravy:
  • Počet týždňov: 10
  • Počet hodín za týždeň: 2
  Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Slabá
  Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
  Náklady
  Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 770
  Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
  Kedy ste dostali Erasmus grant?
  • v priebehu

  V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? naraz
  Mali ste iné zdroje financovania?
  • Rodina
  • Vlastné prostriedky

  Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: rodičia, vlastná fin. prostriedky
  O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 550
  Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
  Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
  Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
  Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
  Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
  Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
  Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
  Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
  Problém s ubytovaním.
  Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
  Krajinu, prostredie, ľudí, študentov, kultúru, počasie.
  Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
  Nevylučujem túto možnosť.
  Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
  Je to zložitý a dlhotrvajúci proces ale výsledok stojí za to.
  Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
  Jazykové kurzy v inom jazyku ako v jazyku štúdia.
  Doprava
  Spokojnosť. No pre študentov neboli zľavy.
  Kultúrny život
  Nad mieru spokojný, len treba naň aj finančné prostriedky :)
  Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
  Zvýšiť grant a poslať ho ešte pred štúdiom na zahraničnej univerzite.