Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UNIVERSITAET SALZBURG

Informácie o škole

adresa Salzburg
Rakúsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Silvia Švejdová

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • Budovanie kariéry
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na vysielajúcej inštitúcii
 • Na prijímajúcej inštitúcii
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
 • Uvítací večierok
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Internát
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Súkromný trh
Vzdialenosť od univerzity 500 m
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: German
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
 • Pred nástupom na študijný pobyt
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
 • Domáca univerzita
Dĺžka jazykovej prípravy:
 • Počet týždňov:
 • Počet hodín za týždeň:
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Veľmi dobrá
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Veľmi dobrá
Náklady
Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 650
Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
Kedy ste dostali Erasmus grant?
 • pred začiatkom

V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 2
Mali ste iné zdroje financovania?
 • Vlastné prostriedky

Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 200
O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma?
Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Áno
Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume: 18,50
Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
Kombinácia výučby pod vedením vysoko kvalifikovaných pedagógov a osobný život v multikulúrnom prostredí, navyše v krásnom historickom meste situovanom pod horami je zárukou nezabudnuteľného semestra.
Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
Áno
Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
Public international law, Unternehmenskommunikation
Doprava
Kultúrny život
Salzburg ako mesto kultúry ponúka veľmi veľa možností na obohatenie kultúrneho života, vrelo odporúčam študentské koncerty na univerzite Mozarteum.
Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?