Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UNIVERSITAET PADERBORN

Informácie o škole

adresa Paderborn
Nemecko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Miroslava Špireková

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • Budovanie kariéry
 • Európska skúsenosť
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
 • nezávislosť
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na prijímajúcej inštitúcii
 • Cez Internet
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
 • Uvítací večierok
 • Jazykový kurz
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Byt alebo dom pre viac študentov
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Ubytovacie oddelenie univerzity
Vzdialenosť od univerzity 15-20 min autobusom
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
   Dĺžka jazykovej prípravy:
   • Počet týždňov:
   • Počet hodín za týždeň:
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom?
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte?
   Náklady
   Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 500-600
   Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
   Kedy ste dostali Erasmus grant?
   • pred začiatkom

   V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
   Mali ste iné zdroje financovania?
   • Rodina
   • Vlastné prostriedky

   Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 250
   O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 300
   Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Áno
   Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume: jazykový kurz
   Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
   Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
   Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
   Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
   Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
   Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
   Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
   Nových priatelov a cestovanie.
   Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
   Začala som rozmýšlať na Nemeckom
   Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
   Neváhať a ísť určite do toho!
   Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
   Doprava
   Na začiatku semestra som si za vyše 200eur zaplatila semester ticket a tak som mala dopravu v celej spolkovej republike na cely semester zadarmo
   Kultúrny život
   Vela sa tam toho nedeje, ale organizácia pre exchange studentov organizovala rozne podujatie, kde sme sa zoznamili s ostatnými študentmi, tak sme v podstate nič nepotrebovali.
   Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?

   Vyplnila Dominika Halinkovičová

   Študijný pobyt a motivácia
   Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
   Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
   • Akademické
   • Budovanie kariéry
   • jazykové znalosti
   • nezávislosť
   Akademická kvalita
   Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
   Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
   Ako bola organizovaná výuka?
   • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
   Informácie a podpora
   Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
   • Cez Internet
   Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
   Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
   • Informačný seminár
   • Orientačný seminár
   • Jazykový kurz
   Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
   Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
   Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
   Ubytovanie a infraštruktúra
   Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
   • Byt alebo dom pre viac študentov
   Aká bola kvalita ubytovania?
   • Omnoho lepšia
   Ako ste si našli ubytovanie?
   • Ubytovacie oddelenie univerzity
   Vzdialenosť od univerzity 3km
   Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
   Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
   Uznávanie štúdia
   Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
   Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
   Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
   Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
   Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
   Jazyková príprava
   Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Nemčina
   Absolvovali ste jazykovú prípravu:
    Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
    • Hostiteľská univerzita
    Dĺžka jazykovej prípravy:
    • Počet týždňov:
    • Počet hodín za týždeň:
    Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Veľmi dobrá
    Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Veľmi dobrá
    Náklady
    Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 756
    Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
    Kedy ste dostali Erasmus grant?
    • pred začiatkom

    V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant?
    Mali ste iné zdroje financovania?
    • Vlastné prostriedky
    • štátny fin. príspevok

    Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 270
    O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 450
    Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
    Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
    Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
    Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
    Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
    Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
    Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
    Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
    Počas štúdia nie, ale po skončení štúdia - štúdium na univerzite v Nemecku som úspešne ukončila ešte vo februári a čakala som, že mi výpis známok s hodnoteniami pošlú najneskôr do konca marca. Nestalo sa tak, a po ustavičnom kontaktovaní študijného oddelenia v Nemecku stále viazla komunikácia a niečo chýbalo. Nakoniec mi výpis známok poslali koncom júna.
    Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
    Oceňujem možnosť bývať vo WG (súkromnom byte) s nemeckými študentami - mala som možnosť zažiť študentský život nemeckých študentov, komunikovať s nimi a zapájať sa spolu s nimi do každodenných aktivít. Ďalej oceňujem veľký počet zahraničných lektorov, ktorí sa podieľajú na výučbe na univerzite - hovorený prejav je autentický.
    Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
    Myslím si, že po skončení štúdia budem mať záujem pracovať v inej krajine EÚ.
    Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
    Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
    Čo sa týka kurzov v zimnom semestri, odporúčam tieto kurzy: Relationship Driven Selling: Theory and Practice; Translation I; Immigration and Ethnicity in the U.S.; International Communication (English III).
    Doprava
    Paderborn a centrum nie je veľký, ale autobusy premávajú menej často. To sa týka najmä nočných spojov, takže pokiaľ nebývate vo WG v centre mesta alebo na internáte, tak cesta domov môže byť zdĺhavá a komplikovaná. Internáty sa nachádzajú v blízkosti univerzity, takže ak nejde autobus, ľahko sa tam dostať z centra aj pešo.
    Kultúrny život
    Je veľa aktivít, ktoré pre výmenných študentov organizuje združenie Eurobiz - party, večierky, výlety po okolí, ale aj do veľkých miest (Berlín, Mníchov). Ak má niekto chuť ísť sa zabaviť, odporúčam podniky Residenz a Kapitol v centre mesta. V meste sú aj kiná a divadlo.
    Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?