Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM

Informácie o škole

adresa BOLOGNA
Taliansko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Zuzana Sedláková

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Akurát
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
 • nezávislosť
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na prijímajúcej inštitúcii
 • Cez Internet
 • Od bývalých Erasmus študentov
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Jazykový kurz
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Na súkromí
 • Byt alebo dom pre viac študentov
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Horšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • internet
Vzdialenosť od univerzity
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Nie
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: English
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
 • Počas študijného pobytu
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
 • Hostiteľská univerzita
Dĺžka jazykovej prípravy:
 • Počet týždňov:
 • Počet hodín za týždeň:
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Žiadna
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Slabá
Náklady
Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 600
Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
Kedy ste dostali Erasmus grant?
 • pred začiatkom

V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
Mali ste iné zdroje financovania?
 • Rodina
 • Vlastné prostriedky

Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 250
O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 400
Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
Nebol to problém, skôr znepríjemnenie pobytu. EUBA - FHI väčšinou uznáva študentom časť predmetov, štátnicové predmety si musia dorobiť. Kvôli neochote učiteľov o individuálny termín skúšok na vysielajúcej univerzite sa študent musí vrátiť počas riadneho skúškového obdobia na Slovensko aby tu absolvoval skúšky z predmetov, ktoré mu nebudú uznané. V praxi to znamená, že ak je skúškové na hostiteľskej univerzite v januári, študent po Vianociach odcestuje do zahraničia absolvovať skúšky na zahraničnej univerzite, vrátiť sa na Slovensko absolvovať skúšky a ak stihne, vrátiť sa naspäť na zahraničnú univerzitu, aby nemusel vrátiť časť grantu. Viem aj o prípade, že študentka cestovala kvôli neochote sloveských študentov 3x v januári do zahraničia a naspäť, pretože musela súbežne robiť skúšky na slovensku, ak ich chcela spraviť v riadnom termíne. Vážnym problémom je teda pre mňa neochota niektorých slovenských učiteľov a tým i odrádzanie študentov aby sa takéhoto programu zúčastnili.
Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
Doprava
Kultúrny život
Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
Zjednotiť podmienky pre študentov z rôznych krajín, pretože výška grantu a tiež podmienky vysielajúcej univerzity sú veľmi rozdielne a nároky našej univerzity (euba-fhi) mi prídu prehnané. Napríklad ja som musela získať 30 ECTS alebo spraviť 5 skúšok a ďalšie 2 na vysielajúcej univerzite, pre porovnanie napríklad študent z Cypru alebo Grécka musel úspešne absolvovať 1 skúšku a program mu bol uznaný vysielajúcou univerzitou ako úspešne ukončený. Môj návrh je preto zjednotiť pravidlá. Ďalší návrh - nekalkulovať grant na dni, prípadne ak je dôvod skoršieho návratu absolvovať skúšky na vysielajúcej univerzite v riadnom termíne, prihliadať na tento fakt. Je nelogické žiadať od študenta vrátenie gratnu, ak sa z hostiteľskej univerzity musel vrátiť skôr, pretože učitelia na vysielajúcej univerzite mu nechceli udeliť individuálny termín skúšok. A náklady ako napríklad nájomne či lentenka sa nekalkulujú na počet dní. Suma letenky či nájomného je fixná (prenajímateľa väčšinou nezaujíma či musíte odísť v polovici mesiaca - nájomne chce za celý mesiac doplatiť). Takže druhý návrh je inak prepočítavať granty, pretože kalkulácia na počet dní je veľmi nelogická.