Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Informácie o škole

adresa Coimbra
Portugalsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnil Michal Paluš

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Kultúrne
 • Priatelia v zahraničí
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na vysielajúcej inštitúcii
 • Na prijímajúcej inštitúcii
 • Cez Internet
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Nič
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Byt alebo dom pre viac študentov
Aká bola kvalita ubytovania?
  Ako ste si našli ubytovanie?
  • Cez príbuzných alebo známych
  Vzdialenosť od univerzity 10 min. pešo
  Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
  Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
  Uznávanie štúdia
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Nie
  Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
  Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
  Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
  Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Áno
  Jazyková príprava
  Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Portugalčina
  Absolvovali ste jazykovú prípravu:
  • Počas študijného pobytu
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
  • Hostiteľská univerzita
  Dĺžka jazykovej prípravy:
  • Počet týždňov:
  • Počet hodín za týždeň:
  Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Žiadna
  Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Slabá
  Náklady
  Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu:
  Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
  Kedy ste dostali Erasmus grant?
  • v priebehu

  V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 2
  Mali ste iné zdroje financovania?
  • Rodina
  • Vlastné prostriedky

  Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 200
  O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 20
  Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Áno
  Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume: 20 eur
  Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
  Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
  Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
  Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
  Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
  Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
  Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
  Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
  Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
  Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
  Doprava
  Kultúrny život
  Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?