Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Informácie o škole

adresa SEVILLA
Španielsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Viera Ovčariková

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Kultúrne
 • Priatelia v zahraničí
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Cez Internet
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Byt alebo dom pre viac študentov
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Cez príbuzných alebo známych
Vzdialenosť od univerzity 25 na bicykli, 40 metrom+peši
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Nie
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Nie
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Áno
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Španielčina
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
 • Pred nástupom na študijný pobyt
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
  Dĺžka jazykovej prípravy:
  • Počet týždňov:
  • Počet hodín za týždeň:
  Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Dobrá
  Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Veľmi dobrá
  Náklady
  Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 500€
  Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
  Kedy ste dostali Erasmus grant?
  • pred začiatkom

  v priebehu aj dodatočný
  V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 2 - na začiatku a v priebehu
  Mali ste iné zdroje financovania?
  • štátny fin. príspevok

  Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac:
  O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 300€
  Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
  Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
  Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
  Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
  Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
  Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
  Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
  Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
  Áno, vyskytli sa. Slabá informovanosť na začiatku semestra, veľa vecí sme sa dozvedali v priebehu semestra alebo sme sa k nim dostali sami. A takisto aj to, že som bola 3 týždne vážnejšie chorá.
  Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
  Samostatnosť a jazyková znalosť.
  Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
  Nemyslím si, že by som išla pracovať do zahraničia, ale nevylučujem takúto možnosť.
  Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
  Informujem spolužiakov, ak sa pýtajú.
  Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
  Doprava
  Vo všeobecnosti bola doprava dobrá, zaujala ma veľká podpora cyklistickej siete.
  Kultúrny život
  Bohatý.
  Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?

  Vyplnila Lucia Žabková

  Študijný pobyt a motivácia
  Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Akurát
  Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
  • Akademické
  • Priatelia v zahraničí
  • Budovanie kariéry
  • jazykové znalosti
  Akademická kvalita
  Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
  Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
  Ako bola organizovaná výuka?
  • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
  Informácie a podpora
  Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
  • Cez Internet
  Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
  Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
  • Orientačný seminár
  Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
  Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
  Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
  Ubytovanie a infraštruktúra
  Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
  • Byt alebo dom pre viac študentov
  Aká bola kvalita ubytovania?
  • Omnoho lepšia
  Ako ste si našli ubytovanie?
  • internet
  Vzdialenosť od univerzity 8 km
  Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
  Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
  Uznávanie štúdia
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
  Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
  Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
  Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
  Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
  Jazyková príprava
  Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
  Absolvovali ste jazykovú prípravu:
  • Pred nástupom na študijný pobyt
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
   Dĺžka jazykovej prípravy:
   • Počet týždňov: 12
   • Počet hodín za týždeň: 10
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Dobrá
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
   Náklady
   Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 600
   Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
   Kedy ste dostali Erasmus grant?
   • pred začiatkom

   V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
   Mali ste iné zdroje financovania?
   • Rodina
   • Vlastné prostriedky

   Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 200
   O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 350
   Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
   Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
   Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
   Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
   Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
   Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
   Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
   Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
   kedže univerzita nezabezpečovala ubytovanie, mala som problém nájsť si byt, pretože bolo ťažké dohovoriť sa v AJ
   Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
   najviac oceňujem adaptovanie sa na nový systém výučby, nové prostredie a nových ľudí. takisto aj znalosť ďalšieho cudzieho jazyka a fakt, že mi štúdium v zahraničí pomôže pri hľadaní práce
   Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
   budem chcieť pracovať len v krajinách EÚ
   Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
   Skontaktovať sa s niekým, kto už absolvoval štúdium v danej krajine- tie rady sú na nezaplatenie a takisto sa naučiť aspoň základy domáceho jazyka
   Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
   Advanced financial accounting-Juan Garcia Alvarez hodiny neboli len o učive, ale aj o veciach, ktoré využijeme v budúcom povolaní. Museli sme sa pripravovať z hodiny na hodinu, ale tento predmet mi toho dal najviac zo všetkých
   Doprava
   do školy som chodila autobusom, pretože to bolo kvôli lokalite môjho bytu rýchlejšie a lacnejšie, ale väčšina študentov použivala metro
   Kultúrny život
   Španieli sa radi zabávajú, sú spoločenskí a mesto Sevilla je takmer celý rok slnečné, takže šasto bývali rôzne akcie. Ale podstatne viac ich začne v marci a potom celé letné obdobie
   Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
   Aby domáca škola viac akceptovala fakt, že je ťažké nájsť si úplne totožné predmety a v mojom prípade bol takisto aj boj o miesta v kurze.