Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Informácie o škole

adresa Granada
Španielsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Lucia Kavalcová

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na vysielajúcej inštitúcii
 • Od bývalých Erasmus študentov
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Byt alebo dom pre viac študentov
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • internet
Vzdialenosť od univerzity
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Áno
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Spanish
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
 • Počas študijného pobytu
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
  Dĺžka jazykovej prípravy:
  • Počet týždňov:
  • Počet hodín za týždeň:
  Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Slabá
  Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
  Náklady
  Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 550
  Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
  Kedy ste dostali Erasmus grant?
  • na začiatku

  V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
  Mali ste iné zdroje financovania?
  • Rodina

  Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 150
  O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 250
  Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
  Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
  Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
  Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
  Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
  Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
  Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
  Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
  Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
  Akademické aspekty, pretože vďaka programu Erasmus plus som mala možnosť zažiť ako to funguje na zahraničnej univerzite a myslím si, že to bola vynikajúca skúsenosť.
  Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
  Určite áno, ak bude taká možnosť po skončení môjho štúdia na Slovensku.
  Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
  Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
  Doprava
  Miesto môjho zahraničného štúdia bolo mesto Ceuta (Španielsko), kde som sa pohybovala mestskou dopravou - autobusy.
  Kultúrny život
  Vďaka akciám, ktoré pre študentov organizovala moja zahraničná univerzita bol kultúrny život veľmi pestrý. Spoznala som veľa ľudí inej národnosti.
  Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?

  Vyplnila Veronika Hašuľová

  Študijný pobyt a motivácia
  Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
  Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
  • Akademické
  • Kultúrne
  • Budovanie kariéry
  • Európska skúsenosť
  • Nové prostredie
  • život v zahraničí
  • jazykové znalosti
  Akademická kvalita
  Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
  Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
  Ako bola organizovaná výuka?
  • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
  Informácie a podpora
  Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
  • Na prijímajúcej inštitúcii
  • Od bývalých Erasmus študentov
  Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
  Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
  • Informačný seminár
  • Orientačný seminár
  • Uvítací večierok
  Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
  Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
  Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
  Ubytovanie a infraštruktúra
  Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
  • Byt alebo dom pre viac študentov
  Aká bola kvalita ubytovania?
  • Omnoho lepšia
  Ako ste si našli ubytovanie?
   Vzdialenosť od univerzity 2 km
   Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
   Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
   Uznávanie štúdia
   Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
   Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
   Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
   Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Nie
   Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
   Jazyková príprava
   Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Španielčina
   Absolvovali ste jazykovú prípravu:
    Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
     Dĺžka jazykovej prípravy:
     • Počet týždňov:
     • Počet hodín za týždeň:
     Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Slabá
     Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
     Náklady
     Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu:
     Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
     Kedy ste dostali Erasmus grant?
     • na začiatku

     V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
     Mali ste iné zdroje financovania?
     • Štátna pôžička
     • Vlastné prostriedky

     Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 100
     O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 200
     Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
     Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
     Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
     Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
     Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
     Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
     Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
     Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
     Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
     Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
     Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
     Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
     Doprava
     Kultúrny život
     Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?