Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Informácie o škole

adresa Madrid
Španielsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Soňa Štikarová

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • Budovanie kariéry
 • Európska skúsenosť
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
 • nezávislosť
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Cez Internet
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
 • Jazykový kurz
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Byt alebo dom pre viac študentov
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Súkromný trh
Vzdialenosť od univerzity 45 minut
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Nie
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite:
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
 • Počas študijného pobytu
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
 • Hostiteľská univerzita
Dĺžka jazykovej prípravy:
 • Počet týždňov: 2
 • Počet hodín za týždeň: 20
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Žiadna
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Slabá
Náklady
Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 900 eur
Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
Kedy ste dostali Erasmus grant?
 • v priebehu

V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
Mali ste iné zdroje financovania?
 • Vlastné prostriedky

Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 450
O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 400
Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
nie
Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
jazykové, multikulturálne, pobyt v zahraničí, možnosť porovnať úroveň SR vs.zahraničie
Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
určite
Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
áno
Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
Doprava
Kultúrny život
Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?

Vyplnila Katarína Hrašnová

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • Budovanie kariéry
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
 • nezávislosť
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na vysielajúcej inštitúcii
 • Na prijímajúcej inštitúcii
 • Cez Internet
 • Od bývalých Erasmus študentov
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Jazykový kurz
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Na súkromí
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Cez príbuzných alebo známych
Vzdialenosť od univerzity 45 minut
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Španielčina
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
 • Pred nástupom aj počas pobytu
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
 • Hostiteľská univerzita
Dĺžka jazykovej prípravy:
 • Počet týždňov: 2
 • Počet hodín za týždeň: 4
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Dobrá
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Veľmi dobrá
Náklady
Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 900
Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
Kedy ste dostali Erasmus grant?
 • na začiatku

V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
Mali ste iné zdroje financovania?
 • Rodina
 • Vlastné prostriedky

Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 500
O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 500
Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
To že som sa prispôsobila a naučila sa úplne odlišnej forme štúdia.
Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
Myslím si že áno.
Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
Na fakulte Ciencias políticas univerzity UCM je systém prihlasovania na predmety dobrý. Máte možnosť prvé týždne chodiť na všetky predmety a vybrať si ktoré sa Vám páčia a následne sa prihlásiť. Treba však dávať pozor aby sa vám nestalo že budete s prihlasovaním dlho čakať a na daný predmet už nezostanú voľné miesta. Treba však rátať aj s komplikáciami ako napríklad, že nebudú mať ešte profesora na daný predmet, ktorý už mal začať výučbu a podobne.
Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
Medzinárodné vzťahy a procesy integrácie v Latinskej Amerike určite.
Doprava
Záleží od časi v ktorej bývate. Ja som bývala na CuatroCaminos, ktorá je dobre komunikovaná. No úprimne, problém s dopravou je, že na daný Campus chodí z centra len 1 autobus (z jednej zastávky) a týmto autobusom trvá cesta cca 15 mnút. Keďže je len jeden spoj , ráno býva rada na tento autobus tak na 1 hodinu. Inak je Madrid veľmi dobre komunikovaný. Metro Vám ide až na letisko.
Kultúrny život
Vo veľkom meste si vždy nájdete zo všetkého. Len si stačí vybrať to čo máte radi.
Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
Zlepšila by som systém uznávania predmetov ako taký, plus by som zohľadňovala systém ECTS kreditov, ktorý všetci používajú ( no následne Vám 6 kreditový predmet uznajú za 2).