Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Informácie o škole

adresa Split
Chorvátsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Dominika Verníčková

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Európska skúsenosť
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
 • nezávislosť
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Jeden na jedného, učiteľ - žiak
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na prijímajúcej inštitúcii
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
 • Uvítací večierok
 • Jazykový kurz
 • Nič
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Internát
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
  Vzdialenosť od univerzity 40 min
  Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
  Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
  Uznávanie štúdia
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Nie
  Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
  Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
  Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
  Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
  Jazyková príprava
  Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
  Absolvovali ste jazykovú prípravu:
   Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
    Dĺžka jazykovej prípravy:
    • Počet týždňov:
    • Počet hodín za týždeň:
    Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Žiadna
    Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Slabá
    Náklady
    Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 400
    Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
    Kedy ste dostali Erasmus grant?
    • pred začiatkom

    V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
    Mali ste iné zdroje financovania?
    • Vlastné prostriedky

    Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 50-100
    O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 200
    Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
    Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
    Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
    Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
    Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
    Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
    Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
    Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
    žiadne
    Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
    priatelia, samostatnosť, nezávislosť, zahraničné prostredie
    Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
    myslím, že určite áno
    Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
    V prípade dalších informácií som ochotná ostatných študentom poskytnúť všetky potrebné informácie
    Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
    Chorvátčina Event management Cash flow accounting Business decision making
    Doprava
    autobus, cestovanie v rámci Splitu bolo lacné
    Kultúrny život
    každý týždeň nám bola pripravená akcia vdaka ESN, more, diskotéky, návšteva okolitých miest
    Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
    poskytnutím informácií jednej a druhej strane bez zbytočnej byrokracie

    Vyplnil Tomáš Burik

    Študijný pobyt a motivácia
    Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Akurát
    Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
    • Akademické
    • Európska skúsenosť
    • život v zahraničí
    • jazykové znalosti
    Akademická kvalita
    Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
    Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
    Ako bola organizovaná výuka?
    • Iba Erasmus študenti
    Informácie a podpora
    Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
    • Na prijímajúcej inštitúcii
    Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
    Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
    • Informačný seminár
    • Orientačný seminár
    • Uvítací večierok
    • Jazykový kurz
    Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
    Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
    Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
    Ubytovanie a infraštruktúra
    Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
    • Byt alebo dom pre viac študentov
    Aká bola kvalita ubytovania?
    • Omnoho lepšia
    Ako ste si našli ubytovanie?
    • Súkromný trh
    Vzdialenosť od univerzity 1 km
    Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
    Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
    Uznávanie štúdia
    Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
    Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
    Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
    Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
    Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Áno
    Jazyková príprava
    Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
    Absolvovali ste jazykovú prípravu:
    • Pred nástupom na študijný pobyt
    Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
     Dĺžka jazykovej prípravy:
     • Počet týždňov:
     • Počet hodín za týždeň:
     Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Slabá
     Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
     Náklady
     Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 350 €
     Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
     Kedy ste dostali Erasmus grant?
     • pred začiatkom

     V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant?
     Mali ste iné zdroje financovania?
     • Rodina
     • Vlastné prostriedky

     Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 80 €
     O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 300 €
     Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Áno
     Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume: 20 €
     Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
     Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
     Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
     Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
     Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
     Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
     Nie
     Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
     Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
     Možno
     Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
     Skvelá skúsenosť.
     Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
     Doprava
     Kultúrny život
     Výborná úroveň.
     Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?