Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Informácie o škole

adresa Rijeka
Chorvátsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnil Ivan Wachter

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Akurát
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Kultúrne
 • Budovanie kariéry
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na prijímajúcej inštitúcii
 • Cez Internet
 • Od bývalých Erasmus študentov
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
 • Uvítací večierok
 • Jazykový kurz
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Byt alebo dom pre viac študentov
Aká bola kvalita ubytovania?
  Ako ste si našli ubytovanie?
   Vzdialenosť od univerzity 25 minút pešo, 7 minút autobusom
   Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
   Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
   Uznávanie štúdia
   Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Nie
   Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
   Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
   Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
   Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
   Jazyková príprava
   Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
   Absolvovali ste jazykovú prípravu:
    Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
     Dĺžka jazykovej prípravy:
     • Počet týždňov:
     • Počet hodín za týždeň:
     Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Žiadna
     Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Slabá
     Náklady
     Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 600
     Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
     Kedy ste dostali Erasmus grant?
     • pred začiatkom

     V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
     Mali ste iné zdroje financovania?
     • Rodina
     • Vlastné prostriedky

     Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 200
     O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 300
     Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
     Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
     Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
     Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
     Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
     Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
     Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
     Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
     Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
     Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
     áno
     Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
     Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
     Doprava
     autobusom, naklady do 60 eur
     Kultúrny život
     Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
     grant ktorý by pokryl všetky náklady