Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

RIGAS STARPTAUTISKA EKONOMIKAS UN BIZNESA ADMINISTRACIJAS AUGSTSKOLA

Informácie o škole

adresa Riga
Lotyšsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Bronislava Mateášová

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Akurát
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • Priatelia v zahraničí
 • Budovanie kariéry
 • Európska skúsenosť
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
 • nezávislosť
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na vysielajúcej inštitúcii
 • Cez Internet
 • Od bývalých Erasmus študentov
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Orientačný seminár
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Na súkromí
Aká bola kvalita ubytovania?
  Ako ste si našli ubytovanie?
  • Cez príbuzných alebo známych
  Vzdialenosť od univerzity 15min električkou
  Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
  Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
  Uznávanie štúdia
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
  Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
  Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
  Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
  Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
  Jazyková príprava
  Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
  Absolvovali ste jazykovú prípravu:
   Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
    Dĺžka jazykovej prípravy:
    • Počet týždňov:
    • Počet hodín za týždeň:
    Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Dobrá
    Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
    Náklady
    Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 700-750
    Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
    Kedy ste dostali Erasmus grant?
    • pred začiatkom

    V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
    Mali ste iné zdroje financovania?
    • Rodina
    • Vlastné prostriedky

    Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 400
    O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 400
    Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
    Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
    Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
    Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
    Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
    Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
    Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
    Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
    Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
    Fakt, že 3/4 Rigy hovorí po rusky čo mi umožnilo sa v tomto jazyku zdokonaliť a bez problémov sa dohovoriť s domácimi, nakoľko väčšina starších ľudí po anglicky nehovorí.
    Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
    Áno.
    Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
    Odporučila by som sa vždy informovať od študentov, ktorí už presne na danej škole boli. Veľmi to pomôže v orientácií a hlavne prehľade čo majú čakať.
    Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
    Human resources management
    Doprava
    Doprava bola podobná ako v Bratislave. Mesačná električenka stála cca 16€. Doprava bola presná, načas a relatívne prehľadná. Využívali električky, trolejbusy a autobusy.
    Kultúrny život
    Kultúrny život bol rozmanitý. Mohli sme si vybrať rôzne podujatia či z lotyšskej alebo ruskej kultúry. Taktiež som bola v Rige počas Dní sveta a dňu oslobodenia krajiny a bolo to veľmi pekné. Oslavy trvali cca týždeň. Nakoľko my nič podobné nemáme, veľmi sa mi to páčilo.
    Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
    Zvýšením počtu ľudí ktorý ho môžu absolvovať, zvýšením finančného príspevku (lebo práve to je dôvod prečo mnoho študentov na erasmus nemôže) a hlavne väčšia propagácia.