Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK

Informácie o škole

adresa Cork
Írsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnil Michal Fifek

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Budovanie kariéry
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na vysielajúcej inštitúcii
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
 • Uvítací večierok
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Internát
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Ubytovacie oddelenie univerzity
 • Agentúra pre ubytovávanie študentov
Vzdialenosť od univerzity 15 minut pešo
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Áno
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
   Dĺžka jazykovej prípravy:
   • Počet týždňov:
   • Počet hodín za týždeň:
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Dobrá
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Veľmi dobrá
   Náklady
   Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 670
   Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
   Kedy ste dostali Erasmus grant?
   • na začiatku

   V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
   Mali ste iné zdroje financovania?
   • Rodina

   Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 220
   O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 400
   Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
   Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
   Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
   Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
   Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
   Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
   Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
   Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
   Nevyskytli
   Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
   Iný prístup k štúdiu
   Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
   Áno
   Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
   Všetko riešiť v predstihu
   Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
   Kvantitatívne
   Doprava
   Pomerne zlá a drahá
   Kultúrny život
   V poriadku
   Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
   Vyššími príspevkami

   Vyplnil Filip Ostrihoň

   Študijný pobyt a motivácia
   Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Akurát
   Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
   • Akademické
   • Nové prostredie
   • jazykové znalosti
   Akademická kvalita
   Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
   Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
   Ako bola organizovaná výuka?
   • Iba Erasmus študenti
   • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
   Informácie a podpora
   Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
   • Na prijímajúcej inštitúcii
   Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
   Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
   • Informačný seminár
   • Orientačný seminár
   • Jazykový kurz
   Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
   Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
   Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
   Ubytovanie a infraštruktúra
   Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
   • Na súkromí
   Aká bola kvalita ubytovania?
   • Ako na slovenských internátoch
   Ako ste si našli ubytovanie?
   • Ubytovacie oddelenie univerzity
   • internet
   Vzdialenosť od univerzity 2,5 km
   Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
   Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
   Uznávanie štúdia
   Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Nie
   Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
   Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
   Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
   Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Áno
   Jazyková príprava
   Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
   Absolvovali ste jazykovú prípravu:
   • Počas študijného pobytu
   Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
   • Hostiteľská univerzita
   Dĺžka jazykovej prípravy:
   • Počet týždňov: 13
   • Počet hodín za týždeň: 3
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Dobrá
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
   Náklady
   Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 950
   Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
   Kedy ste dostali Erasmus grant?
   • pred začiatkom

   V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
   Mali ste iné zdroje financovania?

    Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac:
    O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 700
    Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
    Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
    Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
    Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
    Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
    Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
    Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
    Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
    Nie, žiadne.
    Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
    Veľmi dobré prostredie na School of Economics, UCC. Zamestnanci na uvedenej katedre boli veľmi ochotný a nápomocný v každej situácií, či už sa to týkalo akademických záležitostí alebo otázok môjho pobytu.
    Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
    Myslím si, že vďaka skúsenosti s programom Erasmus+ je mi možnosti pracovať v zahraničí omnoho bližšia ako pred jeho absolvovaním.
    Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
    Odporúčania ostatným študentom v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktovať oddelenie pre zahraničné vzťahy UCC, ktorého zamestnanci sú veľmi ochotný a promptne reagovali pre každej otázke ktorú som mal.
    Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
    LC1003A Advanced English for Academic Studies a EC3209 Advanced Macroeconomics
    Doprava
    UCC sa nachádza 20 minut chôdze mimo centra mesta, preto je výhodnejšie bývať bližšie pri univerzite. Okrem toho s univerzitou existuje dobré spojenie autobusmi, keďže 5-6 liniek má cestu okolo UCC.
    Kultúrny život
    Na UCC je bohatý kultúrny život vďaka študentským spolkom "Societies" a športovým klubom "Clubs", do ktorých je členstvo pre študentov zadarmo. Okrem toho má mesto Cork "bohatý" kultúrny život, keďže aspoň raz mesačne sa organizujú mestské kultúrne podujatia (Noc kultúry, Jazzový festival, Filmový festival, a iné).
    Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
    Myslím si že program Erasmus bol postupne zdokonaľovaný počas desiatok rokov svojej existencie, a je veľmi ťažké povedať ako by ho bolo možné ďalej zlepšiť. Cítim sa však veľmi vďačný, že som mal možnosť sa ho zúčastniť a chcel by som touto cestou poďakovať za fantastickú skúsenosť ktorej sa mi dostalo. Ako možná cesta ešte pre jeho ďalšie zlepšenie ma napadá jedine dodatočné rozšírenie počtu krajín, ktoré sa na ňom podieľajú.