Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

MASARYKOVA UNIVERZITA

Informácie o škole

adresa Brno
Česká republika

Záverečné správy z pobytov

Vyplnil František Hurný

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Akurát
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • Priatelia v zahraničí
 • Nové prostredie
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Iba Erasmus študenti
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Cez Internet
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Internát
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Ubytovacie oddelenie univerzity
Vzdialenosť od univerzity 15 minút mestskou dopravou
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Nie
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
   Dĺžka jazykovej prípravy:
   • Počet týždňov:
   • Počet hodín za týždeň:
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom?
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte?
   Náklady
   Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 300€
   Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
   Kedy ste dostali Erasmus grant?
   • na začiatku

   V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
   Mali ste iné zdroje financovania?

    Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac:
    O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 100€
    Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
    Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
    Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
    Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
    Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
    Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
    Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
    Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
    Počas môjho študijného pobytu som nezaznamenal žiadne problémy.
    Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
    Noví priatelia, nové skúsenosti a zlepšenie mojich jazykových schopností,
    Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
    Skôr si myslím, že nie.
    Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
    Všetky informácie potrebné pre prihlasovanie alebo iné informácie o univerzite prípadne štúdiu nám boli zasielané na e-mail. Všetky pokyny a postupy boli v zrozumiteľnej forme, čiže sa stačí držať týchto pokynov a nemal by nastať žiadny problém.
    Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
    Doprava
    Do Brna som cestoval autobusom. V rámci mesta som sa pohyboval električkami a trolejbusmi, trojmesačný lístok stál približne 28€.
    Kultúrny život
    Kultúrny život hodnotím pozitívne, každý týždeň sa niekde dalo ísť. Plus výhodou slovenského študenta študujúceho v Česku je, že môže navštevovať koncerty a iné kultúrne podujatia známych slovenských a českých skupín, čo som využíval.
    Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?