Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI

Informácie o škole

adresa Balcova-Izmir
Turecko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Zuzana Farkašová

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • Priatelia v zahraničí
 • život v zahraničí
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na prijímajúcej inštitúcii
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
 • Uvítací večierok
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Na súkromí
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • Súkromný trh
 • Cez príbuzných alebo známych
 • internet
Vzdialenosť od univerzity 7 min autobusom
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
  Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
   Dĺžka jazykovej prípravy:
   • Počet týždňov:
   • Počet hodín za týždeň:
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Dobrá
   Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
   Náklady
   Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 650€
   Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
   Kedy ste dostali Erasmus grant?
   • v priebehu

   V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
   Mali ste iné zdroje financovania?
   • Vlastné prostriedky

   Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 250€
   O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 500€
   Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
   Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
   Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
   Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
   Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
   Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
   Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
   Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
   len počas vybavovania pobytových víz
   Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
   Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
   áno
   Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
   Na univerzite sú všetci ochotní, so všetkým ochotne poradia, odpíšu na každý email.
   Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
   kurzy pod vedením Tugba Tugrul
   Doprava
   bezproblémová, autobusy, dolmuše, metro, ferry
   Kultúrny život
   Na vysokej úrovni. Univerzita usporiadala niekoľko kultúrnych podujatí aj priamo v škole, inak v meste každý večer sa niečo dialo.
   Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?