Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN GESELLSCHAFT M.B.H.

Informácie o škole

adresa Wien
Rakúsko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Katarína Girgášová

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Akurát
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Akademické
 • Kultúrne
 • Priatelia v zahraničí
 • Európska skúsenosť
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Skupina zmiešaná z domácich a Erasmus študentov
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Na vysielajúcej inštitúcii
 • Od bývalých Erasmus študentov
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
 • Uvítací večierok
 • Jazykový kurz
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Internát
Aká bola kvalita ubytovania?
 • Omnoho lepšia
Ako ste si našli ubytovanie?
 • internet
Vzdialenosť od univerzity 5,5km
Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
Uznávanie štúdia
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Áno
Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
Jazyková príprava
Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
Absolvovali ste jazykovú prípravu:
 • Pred nástupom aj počas pobytu
Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
 • Hostiteľská univerzita
Dĺžka jazykovej prípravy:
 • Počet týždňov: 8
 • Počet hodín za týždeň: 4
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Slabá
Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Dobrá
Náklady
Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 550
Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
Kedy ste dostali Erasmus grant?
 • pred začiatkom

V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
Mali ste iné zdroje financovania?

  Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 100
  O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma? 400
  Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Áno
  Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume: 18,50
  Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
  Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Zimný semester
  Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
  Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
  Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
  Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
  -
  Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
  - prístup nielen domácej ale aj hostiteľskej univerzity (vždy boli nápomocní) - študenti boli veľmi láskaví a vždy ochotní pomôcť - rôzne výlety, tripy, prehliadky mesta - ...
  Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
  Určite zvažujem aj takúto možnosť.
  Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
  Nech neváhajú a neodkladajú zúčastnenia sa Erazmu, je to veľká príležitosť, ktorú treba využiť.
  Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
  -
  Doprava
  Do Viedne vlakom, vo Viedni metrom a autobusmi
  Kultúrny život
  Veľké spoločenské a kultúrne vyžitie, je to priam ideálne mesto nielen na štúdium ale aj pre život.
  Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?
  -