Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

AKDENIZ UNIVERSITESI

Informácie o škole

adresa Antalya
Turecko

Záverečné správy z pobytov

Vyplnila Katarína Kollárová

Študijný pobyt a motivácia
Myslíte, že Váš študijný pobyt bol: Príliš krátky
Ktoré faktory Vás motivovali k štúdiu v zahraničí?
 • Kultúrne
 • Priatelia v zahraničí
 • Nové prostredie
 • život v zahraničí
 • jazykové znalosti
Akademická kvalita
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
Zhodnoťte kvalitu vyučovania a študijého materiálu na prijímajúcej VŠ
Ako bola organizovaná výuka?
 • Iba Erasmus študenti
Informácie a podpora
Zhodnoťte kvalitu profesorov a ostatných učiteľov na prijímajúcej VŠ
 • Od bývalých Erasmus študentov
Aká užitočná bola pre vás táto informácia?
Po príchode na prijímajúce inštitúciu bolo pre Vás zorganizované:
 • Informačný seminár
 • Orientačný seminár
 • Uvítací večierok
Boli pre Erasmus študentov organizované špeciálne podujatia aj počas pobytu? Áno
Obdržali ste adekvátnu podporu z prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie pred a počas Vášho študijného pobytu?
Do akej miery ste sa integrovali medzi domácich študentov?
Ubytovanie a infraštruktúra
Uveďte typ ubytovania počas štúdia na Erasmus hostiteľskej univerzite:
 • Na súkromí
Aká bola kvalita ubytovania?
  Ako ste si našli ubytovanie?
   Vzdialenosť od univerzity 20 minút autobusom
   Ako hodnotíte prístup k študijným materiálom a prístup do knižníc hostiteľskej univerzity:
   Ako hodnotíte prístup k PC a e-mailu na hostiteľskej univerzite:
   Uznávanie štúdia
   Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt? Áno
   Absolvovali ste počas študijného pobytu skúšky? Áno
   Bol použitý na hodnotenie ECTS - Európsky systém prenosu kreditov? Áno
   Bude Váš študijný pobyt v zahraničí uznaný domácou univerzitou? Nie
   Budú Vám pridelené kredity za absolvovanie jazykového kurzu v zahraničí? Nie
   Jazyková príprava
   Vyučovací jazyk na hostiteľskej univerzite: Angličtina
   Absolvovali ste jazykovú prípravu:
    Podpisovali ste Dohodu o obsahu štúdia pred odchodom na študijný pobyt?
     Dĺžka jazykovej prípravy:
     • Počet týždňov:
     • Počet hodín za týždeň:
     Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny pred pobytom? Žiadna
     Ako hodnotíte svoju znalosť jazyka hostiteľskej krajiny po pobyte? Slabá
     Náklady
     Priemerné mesačné náklady počas študijného pobytu: 550 eur
     Do akej miery pokryl Erasmus grant Vaše potreby?
     Kedy ste dostali Erasmus grant?
     • pred začiatkom

     V koľkých splátkach ste dostali Erasmus grant? 1
     Mali ste iné zdroje financovania?
     • Rodina
     • Vlastné prostriedky

     Uveďte výšku iného zdroja financovania, ktoré ste potrebovali na 1 mesiac: 150 eur
     O koľko viac ste mesačne minuli v zahraničí počas Erasmus študijného pobytu v porovnaní s tým, koľko bežne mesačne miniete doma?
     Museli ste platiť nejaké poplatky na hostiteľskej univerzite? Nie
     Ak áno, napíšte aké poplatky a v akej sume:
     Vaša osobná skúsenosť – hodnotenie Erasmus študijného pobytu
     Na štúdium prijímajúcej VŠ odporúčate? Letný semester
     Hodnotenie akademického úžitku zo študijného pobytu:
     Hodnotenie osobného úžitku zo študijného pobytu:
     Vaše celkové hodnotenie študijného pobytu:
     Vyskytli sa počas Vášho študijného pobytu nejaké vážne problémy? Ak áno, uveďte aké:
     Myslíte si, že po skončení štúdia budete chcieť pracovať v inej krajine EÚ, ako dôsledok Vašej skúsenosti s programom Erasmus?
     Uvedomila som si, že Slovensko nie je vo všetkom najhoršie
     Odporúčania ostatným študentom týkajúce sa informácií, prihlasovania sa, atď.:
     áno
     Ktoré kurzy by ste odporučili aj iným študentom?
     Ktoré aspekty Vášho študijného pobytu zvlášť oceňujete?
     Doprava
     Kultúrny život
     Ako môže byť podľa Vás zlepšený program SOCRATES/ERASMUS?