Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Kalendár

UNIPO - Výmenný študijný pobyt v Taiwane

PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE
kalendar27.05.2019

Prešovská univerzita na základe dohody o spolupráci s Shih Hsin University, Taipei ponúka svojim študentom možnosť zúčastniť sa výmenného študijného pobytu v Taiwane.

UCM - Ponuka nepedagogických Erasmus mobilít

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
kalendar31.05.2019

Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v letnom semestri 2018/2019 a v zimnom semestri 2019/2020.

UCM - Špeciálne Erasmus+ granty na akademický rok 2019/2020

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
kalendar31.05.2019

Špeciálne Erasmus+ granty na akademický rok 2019/2020

VSVU - Výberové konanie na zahraničné pracovné stáže

VYSOKA SKOLA VYTVARNYCH UMENI V BRATISLAVE
kalendar31.05.2019

uzávierka 31. máj 2019 - študenti, ktorí chcú ísť na leto 2019 (jún - august), budúci absolventi

ERA štipendiá na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít, Nemecko

kalendar19.06.2019

19. jún 2019 - uzávierka na podávanie návrhov projektov

LETNÁ ŠKOLA BOĞAZIÇI UNIVERSITY V TURECKU

kalendar20.06.2019

Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2019

VSVU - Výberové konanie na zahraničné pracovn stáže

VYSOKA SKOLA VYTVARNYCH UMENI V BRATISLAVE
kalendar31.07.2019

uzávierka 31. júl 2019 - študenti, ktorí chcú ísť v ZS 2019/20Upozorniť na neaktuálne údaje