Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Proces vybovavania pobytu

Proces vybavovania pobytu stručne charakterizuje postup prihlasovania sa na mobilitu Erasmus+ prostredníctvom aplikácie studyabroad.sk. Momentálne je možné sa cez aplikáciu prihlásiť iba na mobility týkajúce sa vysokošlkoslého štúdia - študijný pobyt, stáž, prednáškový pobyt, školenie. Pre to, aby sa uchádzač mohol prihlásiť na jednu z týchto mobilít cez aplikáciu studyabroad.sk, musí byť jeho škola zapojená do projektu STUDYABROAD, ktorý zabezpečuje elektronickú administráciu celého procesu. Pokiaľ má škola záujem zapojiť sa do projektu STUDYABROAD je potrebné, aby univerzitný koordinátor kontaktoval technickú podporu podpora@studyaborad.sk.

1. REGISTRÁCIA

Záujemca o Erasmus+ vysokoškolskú mobilitu prejde registračným procesom, vyplní on-line prihlášku, pridá požadované prílohy a prihlášku odošle elektronicky.

2. OVERENIE

Koordinátor vo svojej administrácii prihlášku s prílohami skontroluje, v prípade potreby vráti študentovi na doplnenie.

3. VÝBEROVÝ PROCES

Po akceptovaní prihlášky koordinátorom, prihláška prejde výberovým procesom a v prípade schválenia končí uzatvorením Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

4. REPORT Z POBYTU

Počas pobytu, resp. po ukončení pobytu uchádzač pridá ďalšie potrebné dokumenty, podľa požiadavky koordinátora.Upozorniť na neaktuálne údaje