Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Vládne štipendiá Slovenskej republiky

Mobility

O štipendiu
Štipendium je určené na štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku, pokrýva štúdium len niektorých študijných odborov vyučovaných v slovenskom jazyku (uverejnených vo výzve), a tiež prípravný 10 mesačný kurz slovenského jazyka na Slovensku ( pre tých, ktorí nerozprávajú po Slovensky). Uchádzač musí v prípade, ak to vysoká škola vyžaduje absolvovať aj prijímacie pohovory na vysokú školu.

Pre koho je štipendium určené
Štipendium je určené študentom z vybraných rozvojových krajín a krajanov podľa rozpisu aktuálnej výzvy, ktorá sa zverejňuje každoročne koncom februára na stránkach minedu.sk a vladnestipendia.sk.

Podmienky
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vo veku od 18 do 26 rokov (bakalár, magister) a od 23 do 35 rokov (PhD.), ktorí končia, resp. majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.

Prihláška
Termín zasielania prihlášok na štipendium sa zverejňuje každoročne koncom februára - uverejnený v sekcii "Prihláška". Mimo termínu nie je možné zasielať prihlášku. Požiadať o štipendium môžete následne iba vyplnením a zaslaním on-line formulára prihlášky a priložením povinných dokumentov. On-line formulár prihlášky je dostupný po registrácii zo stránky www.vladnestipendia.sk,  viac informácií nájtedte v sekcii "Prihláška".

 

 

Viac informácií nájdete na stránkach:

www.minedu.sk

www.vladnestipendia.sk

 

 

Upozorniť na neaktuálne údaje