Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Štipendiá MŠVVaŠ SR pre zahraničných študentov

Mobility

Štipendiá sú pre úchádzačov zo zahraničia k štúdiu na Slovensku s nižie uvedeným počtom štipendijných miest:

- 17 miest pre študentov na 5 mesačný študijný pobyt (semester),

- 9 miest pre doktorandov na 5 mesačný študijný pobyt (semester),

- 3 miesta pre vysokoškolských pedagógov na 3 mesačný pobyt.

 

Prihlášky sa podávajú cez aplikáciu http://scholarships.studyin.sk . Na rok 2016/17 je termín podania stanovený od 29.3.2016 do 31.5.2016.

Viac informácií nájdete na stránke http://office.studyin.sk/grants/

 

ZDROJ: minedu.sk

Upozorniť na neaktuálne údaje