Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Sociálne štipendiá vlády SR

Mobility

Vláda SR za účelom zdokonalenie sa v cudzom jazyku ponúka možnosť získania sociálneho štipendia na jednoročné štúdium na vybraných stredných školách v zahraničí. Cieľom poskytovania sociálnych štipendií vlády SR je umožniť štúdium v zahraničí tým žiakom, ktorí z rôznych sociálnych dôvodov nemajú možnosť a ani finančné prostriedky na takýto typ štúdia. Projekt sociálnych štipendií bol vládou SR schválený na obdobie rokov 2008/2011.

Podmienky pre uchádzačov

- žiak 3. ročníka strednej školy, 3. alebo 4. ročníka päťročných bilingválnych stredných škôl a 7. ročníka osemročných gymnázií alebo 5. ročníka šesťročných gymnázií v SR
- štátny občan SR s trvalým bydliskom v SR
- priemerný prospech za celé predchádzajúce štúdium do 2,0
- ovládanie vybraného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2 SERR
- splnenie aspoň jedného zo sociálnych kritérií

 

Pre akademický rok 2016/17 nie je otvorené prihlasovanie.

 

Viac informácií nájdete na stránkach:

www.socialnestipendia.sk

Upozorniť na neaktuálne údaje