Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Mobility

Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov sú súčasťou európskej siete servisných centier EURAXESS Services Network v 37 krajinách. Centrá začali postupne vznikať v roku 2004 na základe iniciatívy Európskej komisie, ktorá im poskytla financovanie na prvé 3 roky ich činnosti. Na Slovensku tvorí národnú sieť servisných centier EURAXESS šesť pracovísk SAIA, v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach (euraxess@saia.sk).

Servisné centrá napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spojených s pobytom v inej krajine.

Dôležitým komunikačným nástrojom pri práci centier je európsky mobilitný portál pre výskumných pracovníkov EURAXESS - Researchers in Motion (http://ec.europa.eu/euraxess) a národné mobilitné portály. Prostredníctvom portálov si výskumníci môžu okrem iného aj vyhľadávať pracovné príležitosti, resp. výskumné organizácie môžu bezplatne zverejňovať voľné pracovné miesta pre výskumníkov.

Slovenský portál www.euraxess.sk spravuje SAIA v slovenskej a anglickej verzii.

 

Európsky portál EURAXESS, Researchers in Motion

Európska sieť servisných centier EURAXESS

Slovenský portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Slovenská sieť servisných centier EURAXESS

 

 

Viac informácií nájdete na stránke www.saia.sk

Upozorniť na neaktuálne údaje