Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Fulbrightove štipendiá

Mobility

Fulbrightove štipendijné programy umožňujú občanom SR   študovať, učiť alebo robiť výskum  v USA. Všetky štipendiá sú administrované v súlade s presnými celosvetovými pravidlami a riadené princípmi dvojstranných dohôd, vzájomného porozumenia, otvorenej súťaže, akademickej dokonalosti a profesionálnej oddanosti.

Komisia J. W. Fulbrighta posudzuje prihlášky do všetkých programov spolu s odborníkmi v danom odbore a na základe ústneho pohovoru. Komisia pri výbere berie do úvahy doporučenie výberových komisií, dostupnosť finančných prostriedkov a ďalších požiadaviek programov.

Konečný súhlas s udelenými štipendiami vyslovuje Rada J.W. Fulbrighta pre zahraničné štipendiá, ktorú menuje prezident USA a ktorá sídli vo Washingtone, D.C.

Administráciu jednotlivých programov zabezpečuje Komisia v spolupráci s neziskovými agentúrami Institute of International Education v New Yorku and Council for International Exchange of Scholars  vo Washingtone, D.C.

Viac informácií o štipendijných ponukách nájdete na stránkach fulbright.sk

 

ZDROJ: fulbright.sk

 

 

 

 

 

 

Upozorniť na neaktuálne údaje