Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Erasmus+, Mobilita študentov VŠ - štúdium

Mobilita študentov - štúdium

Kto sa môže stať Erasmus študentom:

Študenti, ktorí sa chcú v rámci programu Erasmus+ zúčastniť študijného pobytu na zahraničnej univerzite (tzv. študentská mobilita), musia predovšetkým spĺňať nasledujúce kritériá mobility študentov:

1. Grant je možné prideliť len študentovi:

- ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);
- študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt,
- občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE),

2. Grant je možné prideliť len študentovi, ktorý má ukončený 1. ročník vysokoškolského štúdia (bakalársky stupeň).

3. Na mobilitu sa môžu hlásiť študenti všetkých stupňov VŠ vzdelávania - Bc., Mgr., PhD.

4.    Mobilita môže  trvať od 3 – 12 mesiacov.

5.    Každý študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium + stáž) max. 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania.

Ako postupovať s online prihláškou:

1. Zistite, či je Vaša škola zapojená do on-line prihlasovania cez Studyabroad (na úvodnej stránke studyabroad medzi zapojenými školami)
2. Sledujte termíny prihlasovania sa.
3. Zaregistrujte sa zo stránky.
4. Prihláste sa a vyplňte povinné dokumenty.
5. Odošlite prihlášku.
6. O stave prihlášky budete informovaní sms/e-mail notifikáciou alebo zmenou stavu.

 

< späť Upozorniť na neaktuálne údaje