Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Erasmus+, Mobilita študentov VŠ - stáž

Mobilita študentov - stáž

Na mobilitu stáž Erasmus+ sa môže prihlásiť akýkoľvek študent riadne zapísaný v niektorom študijnom programe školy. Erasmus stáž môže absolvovať už študent 1.ročníka Bc. štúdia, no v tom istom akademickom roku musí byť riadne schválený na stáž. Študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility v krajine, v ktorej má trvalý pobyt. Počas štúdia máš možnosť zúčastniť sa Erasmus+ mobility (štúdium alebo stáž) v každom stupni štúdia maximálne po dobu 12 mesiacov. Čerstvý absolvent môže byť schválený na Erasmus+ stáž za podmienky, že je nominovaný a schválený na mobilitu ešte počas posledného ročníka štúdia na VŠ a stáž musí absolvovať do 1 roka od ukončenia štúdia. Pri určení nároku na dĺžku Erasmus+ mobility sa berie do úvahy dĺžka predchádzajúcej mobility v rámci programu LLP/Erasmus v rámci Tvojho súčasného stupňa štúdia (u absolventov v rámci posledného ukončeného stupňa štúdia).

Program Erasmus+ umožňuje realizovať mobility len v rámci týchto krajín:
- 28 členských krajín EÚ
- EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko)
- kandidátske krajiny: Turecko , Macedónsko.

Pracovná stáž sa dá realizovať v akejkoľvek inštitúcii (v jednej z vyššie uvedených krajín) zapojenej do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na jeho veľkosť, právnu formu, na hospodárskom odvetví, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálneho hospodárstva (patria sme aj fyzické osoby). Stáž nie je možné realizovať v inštitúciách EÚ, organizáciách manažujúcich EÚ programy

- Inštitúcie EÚ (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm)
- Organizácie riadiace programy EÚ (ako napr. Národné agentúry pre mobilitu Erasmus)

Prijímajúcu inštitúciu na stáž si hľadáš sám s tým, že obsahová náplň stáže musí byť relevantná k zameraniu štúdia, aby ju bolo možné po návrate zo stáže na škole uznať. Na účasť na stáži sa nevyžaduje podpísaná Erasmus+ dohoda s prijímajúcou inštitúciou. Avšak pokiaľ je prijímajúcou inštitúciou na stáž vysokoškolská inštitúcia, musí mať pridelenú tzv. ECHE - Erasmus Charter for Higher Education

 

Ako postupovať s online prihláškou:

1. Zistite, či je Vaša škola a program zapojený do on-line prihlasovania cez Studyabroad (na úvodnej stránke studyabroad medzi zapojenými školami)
2. Sledujte termíny prihlasovania sa.
3. Zaregistrujte sa zo stránky.
4. Prihláste sa a vyplňte povinné dokumenty.
5. Odošlite prihlášku.
6. O stave prihlášky budete informovaní sms/e-mail notifikáciou alebo zmenou stavu.

< späť Upozorniť na neaktuálne údaje