Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Erasmus+

Mobility

Mobilita študentov, čerstvých absolventov, doktorandov na štúdium alebo stáž a zamestnancov na výučbu alebo odbornú prípravu

 

Ciele

- zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelávania prostredníctvom mobilít a medzinárodnej spolupráce

- prispieť k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru

 

Priority

- inklúzia a rozmanitosť

- životné prostredie

- digitalizácia

- spoločné hodnoty, občianska angažovanosť  a aktívne občianstvo

 

Kto sa môže mobility zúčastniť

- študenti 1., 2. a 3. stupňa

- čerství absolventi do 12 mesiacov od ukončenia štúdia

- pedagogickí, odborní, riadiaci, administratívni zamestnanci škôl

- pozvaní zamestnanci z podnikov

 

Študenti

- štúdium alebo stáž: 2 – 12 mesiacov (za každý stupeň štúdia)

- Čerství absolventi stáž: 2 – 12 mesiacov vrátane posledného stupňa štúdia

 

Doktorandi

- krátkodobá mobilita (štúdium alebo stáž): 5 – 30 dní

- dlhodobá mobilita (štúdium alebo stáž): 2 – 12 mesiacov

- spolu maximálne 12 mesiacov

Zamestnanci VŠ

- výučba alebo odborná príprava: 2 – 60 dní, do partnerských krajín 5 – 60 dní (maximum mobilít nie je stanovený)

Pozvaní zamestnanci z podnikov

- výučba min. 1 deň

Zmiešané intenzívne programy

- 5 – 30 dní fyzická účasť + povinný virtuálny prvok

Čo pokrýva grant

Príspevok:

- pre účastníka: na pobytové a cestovné náklady, podporu špeciálnych potrieb

- pre organizáciu: na podporu organizácie mobilít a inklúziu

Trvanie projektu

- 26 mesiacov

Kedy a ako podať prihlášku

Termín pre VŠ stanovuje v aktuálnej výzve Európska komisia. Termín pre účastníkov mobilít stanovujú VŠ. 

 

ZDROJ: erasmusplus.sk

Upozorniť na neaktuálne údaje