Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Akademické mobility

Mobility

Program sa spája so vznikom SAIA v roku 1990. V rámci tohto programu SAIA:

  • poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí,
  • vytvorila v spolupráci s firmou ANASOFT APR, s. r. o., a od roku 2010 prevádzkuje on-line databázu štipendií a grantov na www.granty.saia.sk,
  • organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do 28 krajín sveta (ponuky jednotlivých štipendií možno nájsť v databáze na www.granty.saia.sk),
  • koordinuje prijatia zahraničných štipendistov MŠVVaŠ SR na študijné a výskumné pobyty (informácie o štipendiách pre zahraničných záujemcov možno nájsť v databáze štipendií a grantov pre záujemcov zo zahraničia na www.grants.saia.sk),
  • organizuje semináre zamerané na akademické mobility pre vysoké školy a informačné dni o možnostiach štúdia v zahraničí a o štipendijných programoch pre študentov stredných a vysokých škôl, a to v úzkej spolupráci so svojimi regionálnymi pracoviskami v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach,
  • vydáva publikácie o štúdiu v zahraničí a mesačník Bulletin SAIA (v elektronickej podobe).
Od roku 1990 bolo v rámci výberových konaní a nominácií odporučených viac ako 11 600 žiadateľov o štipendium na pobyt v zahraničí.

V období rokov 2000 – 2016 bolo na Slovensku prijatých 1 532 zahraničných štipendistov na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd.

Program financuje: MŠVVaŠ SR

 

Kontakty na zodpovedných pracovníkov podľa krajín pobytu:
https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracovnici-saia

 

 

Zdroj aj viac informácií nájdete na stránke www.saia.sk

Upozorniť na neaktuálne údaje