Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Informácie pre študentov, učiteľov, koordinátorov ale aj pre širokú verejnosť

Obrázok sa nenašiel.

Prístup k informáciám pre uchádzačov o možnostiach štúdia v zahraničí, stáží, výskumných pobytov a ďalších mobilitných aktivít v jednotnej forme, na jednom mieste a zároveň prehľadné štatistiky pre koordinátorov, národné agentúry o realizovaných mobilitách.


 

 

 

 

On-line aplikácia studyabroad je určená predovšetkým pre naslednovných užívateľov:

- verejnosť

- študenti (outgoing/incoming)

- učitelia (outgoing/incoming)

- koordinátori mobilitných programov,

- národné agentúry,

- MŠVVaŠ SR