Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Cieľové skupiny

Obrázok sa nenašiel.

On-line aplikácia studyabroad je určená predovšetkým pre naslednovných užívateľov:

- verejnosť

- študenti (outgoing/incoming)

- učitelia (outgoing/incoming)

- koordinátori mobilitných programov,

- národné agentúry,

- MŠVVaŠ SR


Verejnosť

Každý návštevník našich stránok má k dispozícii informácie o existujúcich mobilitných programoch agentúr SAAIC, SAIA, Štipendiách vlády. Sprievodca štúdiom umožňuje v jednotlivých krokoch vyhľadať požadovanú školu a odbor v rámci existujúcich bilaterálnych dohôd - aktuálne uspôsobené pre program Erasmus študent - štúdium. Stránky poskytujú aktuality týkajúce sa mobilít a termíny - najbližšie udalosti uverejnené administrátormi stránok, prípadne koordinátormi jednotlivých mobilít.

Chceli by ste informovať verejnosť o dôležitej udalosti týkajúcej sa mobilít? Kontaktujte nás e-mailom podpora@studyabroad.sk alebo cez kontaktný formulár.

Užívatelia pripraveného modulu ERASMUS:

Uchádzač programu Erasmus (outgoing)

V ponuke on-line prihlasovanie na outgoing mobility :
- študent- štúdium, stáž
- učiteľ
- pracovník

Jednoduchá registrácia, sofistikované prostredie prihlášky - vypĺňate len tie formuláre a pridávate len tie prílohy, ktoré sa zobrazujú v prostredí prihlášky. Rýchla spätná väzba - e-mail a sms notifikácia o stave zaslanej prihlášky.

Viac

Koordinátor programu Erasmus

Prostredie on-line administrácie si prispôsobíte vašim požiadavkám a potrebám. Všetky informácie o zaslaných prihláškach, aktuálnych pobytoch v prehľadnej štruktúre. Pripravujete rôzne výkazy, exporty, štatistiky - systém vám ich pripraví automaticky.

Koordinátor má k dispozícii: financie, granty, bilaterálne dohody, nastavenia požadovanej dokumentácie, nastavenie termínov (podávania prihlášok s možnosťou prepojenia aj na hlavnú stránku studyabroad - kalendár udalostí), administráciu uchádzača (prehľad prihlášok, nominácia, výber), e-mail/sms notifikáciu, newsletter, štatistiky, exporty a reporty pre vlastné potreby alebo potreby národnej agentúry.

Máte záujem o viac informácií, prípadne o školenie. Chceli by ste využívať systém administrácie mobility Erasmus? Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu podpora@studyabroad.sk alebo cez kontaktny formular.

SAAIC

- generovanie formulárov na vyúčtovanie finančných prostriedkov v rámci programu Erasmus

- online výmena správ z Erasmus pobytov študentov