News to your e-mail:

Study abroad

Search for the best program abroad. More info »

Helpdesk

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Informácie o škole

adresa


Fakulty
1. lékařská fakulta (LF1)
2. lékařská fakulta (LF2)
3. lékařská fakulta (LF3)
Agronomická fakulta (AF)
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Almadén Polytechnic School
Biologická fakulta (BF)
Celouniverzitné pracovisko Politológia
Celouniverzitný Študijný Program AJ
Celouniverzitný Študijný Program FJ
Celouniverzitný Študijný Program NJ
Ciencias Económicas
CUNEF
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)
Divadelná fakulta
Divadelní fakulta (DAMU)
Divadelní fakulta (DIFA)
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP)
Dr. Sala de Pablo Univ. Col. of Nursing
Drevárska fakulta
Economical Faculty
Ekonomická fakulta
Ekonomická fakulta
Ekonomická fakulta
Ekonomická fakulta
Ekonomická fakulta (EKF)
Ekonomicko-správní fakulta (ESF)
Escuela Politécnica Superior de Belmez
Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes
Escuela Universitaria de Enfermería
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Biología
Facultad de CC. EE. y Empresariales
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias del Deporte
Facultad de Ciencias del Trabajo
Facultad de Ciencias del Trabajo
Facultad de Comunicación y Documentación
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Economía y Empresa
Facultad de Educación
Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta
Facultad de Enfermería
Facultad de Filosofía
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Formación de Profesoraro y Educación
Facultad de Informática
Facultad de Letras
Facultad de Matemáticas
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Óptica y Optometría
Facultad de Psicología
Facultad de Psicología
Facultad de Química
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Veterinaria
Facultad de Veterinaria
Facultad Medicina UAM
Faculté d´Économie Appliquée
Faculty of Business Studies
Faculty of Economics and Business
Faculty of Education
Faculty of Education and Social Work
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Faculty of Experimental Sciences
Faculty of Humanities
Faculty of Labour Sciences
Faculty of Labour Studies
Faculty of Law
Faculty of Law
Faculty of Medicine
Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Science
Faculty of Social, Legal and Comm. Sciences
Faculty of Translation and Interpreting
Faculty Political Sciences
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (AF)
Fakulta aplikované informatiky (FAI)
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Fakulta architektúry
Fakulta architektury (FA)
Fakulta architektury (FA)
Fakulta architektury (FA)
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI)
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta chemická (FCH)
Fakulta chemické technologie (FCHT)
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)
Fakulta chemicko-technologická (FChT)
Fakulta dopravní (FD)
Fakulta dramatických umení
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta ekonomická (EKF)
Fakulta ekonomická (FEK)
Fakulta ekonomická (FEK)
Fakulta ekonomicko-správní (FES)
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta elektrotechnická (FEL)
Fakulta elektrotechnická (FEL)
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta farmaceutická (FAF)
Fakulta filmová a televizní (FAMU)
Fakulta filozofická (FF)
Fakulta filozofická (FF)
Fakulta financí a účetnictví (FFU)
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta humanitních studií (FHS)
Fakulta humanitních studií (FHS)
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta humanitných vied
Fakulta humanitných vied
Fakulta humanitnýchvied
Fakulta informačních technologií (FIT)
Fakulta informatiky
Fakulta informatiky (FI)
Fakulta informatiky a informačných technológií
Fakulta informatiky a managementu (FIM)
Fakulta informatiky a statistiky (FIS)
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI)
Fakulta lesnická a environmentální (FLE)
fakulta liege
Fakulta managementu
Fakulta managementu (FM)
Fakulta managementu a ekonomiky (FaME)
Fakulta manažmentu
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta masmédií
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta mechatroniky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI)
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)
Fakulta multimediálních komunikací (FMK)
Fakulta múzických umení
Fakulta pedagogická (FP)
Fakulta pedagogická (FPE)
Fakulta pedagogická (PdF)
Fakulta podnikatelská (FP)
Fakulta podnikohospodářská (FPH)
Fakulta podnikového manažmentu
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT)
Fakulta práva
Fakulta právnická (FPR)
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta priemyselných technológií
Fakulta prírodných vied
Fakulta prírodných vied
Fakulta prírodných vied a informatiky
Fakulta přírodovědecká (PřF)
Fakulta provozně ekonomická (PEF)
Fakulta psychológie
Fakulta reformovanej teológie
Fakulta restaurování (FR)
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta sociálně ekonomická (FSE)
Fakulta sociálních studií (FSS)
Fakulta sociálních studií (FSS)
Fakulta sociálních věd (FSV)
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta sportovních studií (FSpS)
Fakulta športu
Fakulta stavební (FAST)
Fakulta stavební (FAST)
Fakulta stavební (FSv)
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Fakulta strojní (FS)
Fakulta strojní (FS)
Fakulta strojní (FS)
Fakulta strojní (FST)
Fakulta strojního inženýrství (FSI)
Fakulta technologická (FT)
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP)
Fakulta tělesné kultury (FTK)
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Fakulta telesnej výchovy a športu
Fakulta textilní (FT)
Fakulta umení
Fakulta užitého umění a designu (FUUD)
Fakulta verejnej správy
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE)
Fakulta veterinárního lékařství (FVL)
Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM)
Fakulta výrobných technológií
Fakulta výtvarných umení
Fakulta výtvarných umění (FaVU)
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Fakulta zdravotně sociální (ZSF)
Fakulta zdravotníckych odborov
Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Fakulta zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Fakulta životního prostředí (FŽP)
Farmaceutická fakulta
Farmaceutická fakulta (FAF)
Filmová a televízna fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta (FF)
Filozofická fakulta (FF)
Filozofická fakulta (FF)
Filozofická fakulta (FF)
Filozofická fakulta (FF)
Filozofická fakulta (FF)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (FPF)
Fontys Internationale Hogeschool Economie
Fontys University of Applied Sciences
Gréckokatolícka teologická fakulta
Higher Tech. Col. of Agricultural Engineering
Higher Tech. College of Architecture
Higher Tech. College of Computer Engineering
Higher Tech. College of Industrial Engineering
Higher Tech. College of Telecommunications
Hornicko-geologická fakulta (HGF)
Hornicko-geologická fakulta (HGF)
Hospodářská fakulta (HF)
Hudební fakulta (HAMU)
Hudební fakulta (HF)
Hudobná a tanečná fakulta
Husitská teologická fakulta (HTF)
Hutnícka fakulta
Institut d´ Administration des Enterprises
Institut pro umělecká studia (IpUS)
Institut tropů a subtropů (ITS)
Institut vzdělávání a poradenství (IVP)
Jesseniova lekárska fakulta
Katolická teologická fakulta (KTF)
Lekárska fakulta
Lekárska fakulta
Lékařská fakulta (LF)
Lékařská fakulta (LF)
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Lesnícka fakulta
Letecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Matematický ústav v Opavě (MÚ)
Materiálovotechnologická fakulta
miškova fakulta +ľš
N. Señora Fuencisla Teacher Training Col.
Národohospodárska fakulta
Národohospodářská fakulta (NF)
Obchodná fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF)
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta (PdF)
Pedagogická fakulta (PdF)
Pedagogická fakulta (PdF)
Pedagogická fakulta (PedF)
Pedagogická fakulta (PF)
Podnikovohospodárska fakulta
Polytechnic School of Computer Science in Telecommunication
Polytechnic School of Technical Architecture
Polytechnic University College
Právnická fakulta
Právnická fakulta
Právnická fakulta
Právnická fakulta
Právnická fakulta
Právnická fakulta (PF)
Právnická fakulta (PF)
Právnická fakulta (PrF)
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prírodovedecká fakulta
Prírodovedecká fakulta
Přírodovědecká fakulta (PF)
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Provozně ekonomická fakulta (PEF)
Puertollano Centre of University Studies
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
School of Advanced Agricultural Engineering
School of Advanced Civil Engineering
School of Advanced Computer Engineering
School of Advanced Computer Science
School of Advanced Technical Industrial Engineering
School of Architecture
School of Arts
School of Business Relations
School of Chemical Sciences
School of Economic & Business Sciences
School of Education
School of Education
School of Education
School of Education
School of Educational Sciences and Humanities
School of Environmental Sciences
School of Fine Arts
School of Humanities
School of Humanities
School of Industrial Engineering
School of Law
School of Law and Social Sciences
School of Medicine
School of Nursing
School of Nursing
School of Nursing
School of Nursing and Physiotherapy
School of Social Law
School of Social Sciences
School of Social Work
School of Sport Sciences
School of Technical Agricultural Engineering
School of Technical Industrial Engineering
šošoni
Stavebná fakulta
Stavebná fakulta
Stavebná fakulta
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Strojnícka fakulta
Strojnícka fakulta
Strojnícka fakulta
Talavera de la Reina Centre of University Studies
Technická fakulta
Technická fakulta (TF)
Teologická fakulta
Teologická fakulta
Teologická fakulta (TF)
test
Universita´di Bologna Faculty of Economics - Bologna
Universita´di Bologna Faculty of Economics - Forli
Universita´di Bologna Faculty of Economics – Rimini
University Col. of Agricultural Engineering
University Col. of Computer Science
University College of Business
University College of Education
University College of Education
University College of Nursing
University College of Physiotherapy
University School of Business
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Ústav elektrotechniky a informatiky (ÚEI)
Ústav umění a designu (ÚUD)
Ústav zdravotnických studií (ÚZS)
Ústav zdravotnických studií (ÚZS)
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Zahradnická fakulta (ZF)
Zdravotně sociální fakulta (ZSF)
Zemědělská fakulta (ZF)
Žiadna fakulta

Záverečné správy z pobytov

Táto škola nemá žiadne záverečné správy z pobytov