News to your e-mail:

Study abroad

Search for the best program abroad. More info »

Helpdesk

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

, Odkazy

SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je v súlade so zákonom c. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona c. 300/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov.

European Commission

Stránka Európskej komisie k programu Erasmus+

ESN Slovakia

Erasmus Student Network Slovakia (ESN Slovakia) je neziskovou študentskou organizáciou. Jej poslaním je zastupovať zahraničných študentov, poskytovať príležitosti pre kultúrne porozumenie a osobnostný rozvoj podľa zásady - študenti pomáhajú študentom.Upozorniť na neaktuálne údaje