Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Vysokoškoláci dostali od firiem viac ako 150 ponúk na dlhodobú prax

19.02.2014 Vysokoškoláci dostali od firiem viac ako 150 ponúk na dlhodobú prax

Vysokoškoláci dostali v rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti od firiem už viac ako 150 ponúk na dlhodobé praxe. Možnosť praxovať v spoločnostiach majú vysokoškoláci už počas letného semestra aktuálneho akademického roka.

"Potrebujeme nastaviť kritériá, aby boli vysoké školy viac motivované vzdelávať študentov, ktorí budú úspešní a uplatniteľní v praxi," hovorí za zamestnávateľov Anton Ondrej zo Slovenskej elektromechanickej asociácie. Cieľom projektu je podľa neho viac spoznať a rozvíjať funkčné prepojenia medzi podnikmi, ktoré sú ochotné spolupracovať a vysokými školami, ktoré vzdelávajú študentov pre prax.

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity Ľubomír Šooš hovorí, že v súčasnosti školy vychovávajú študentov akoby v "inkubátoroch". "Majú množstvo teoretických poznatkov, ale neexistuje dostatočné prepojenie škôl a podnikov, v ktorých by si tieto poznatky overili. Preto musíme študijné programy prispôsobovať požiadavkám reálnej praxe. V tom nám pomáha aj tento projekt," tvrdí.

V súčasnosti sa študenti v rámci národného projektu prihlasujú na dlhodobé praxe, počas ktorých spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových, diplomových alebo dizertačných prác a do prvých podnikov nastúpia už na začiatku letného semestra tohto školského roka.Dlhodobé praxe môžu trvať maximálne 96 hodín za jeden polrok. "Študenti sa však môžu zapojiť aj do krátkodobých exkurzií v podnikoch, ktoré budú prezentované počas Prezentačných dní kariéry v rámci jednotlivých vysokých škôl v priebehu marca a apríla," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák. Na realizované praxe bude na vybraných pracoviskách vysokých škôl nadväzovať vytvorenie výučbových školiacich centier v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečia sa im študijné pomôcky.

 

Cieľom národného projektu je posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu je tiež cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu prebiehajú v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. 

Viac informácií o projekte, ako aj o ponukách podnikov a témach prác, v ktorých firmy ponúkajú maximálnu súčinnosť, sú uverejnené na www.vysokoskolacidopraxe.sk

 

ZDROJ: skolskyservis.teraz.skUpozorniť na neaktuálne údaje