Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Štipendiá a granty pre študentov

Úspešní študenti s ambíciou doplniť si svoje štúdium v zahraničí môžu na pokrytie zvýšených nákladov získať nenávratný finančný príspevok z rôznych zdrojov. Spravidla ide o absolvovanie časti vzdelávania alebo odbornej prípravy v zahraničí do jedného roka.

Aktuality

Snívate o štúdiu v Japonsku? 02.08.2019 | Kategória: Erasmus+ Snívate o štúdiu v Japonsku?

EU - Japonsko - Erasmus Mundus - po prvý krát.

ESN: Galaktická Československá národná platforma 2019 31.07.2019 | Kategória: Erasmus+ ESN: Galaktická Československá národná platforma 2019

6. 9. od 19:00 – 8. 9. do 15:00

Univerzita Komenského v Bratislave, Universitas Comeniana Bratislaviensis
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, Bratislava, Slovakia

Erasmus+ - minulosť, prítomnosť či tvoja budúcnosť 30.07.2019 | Kategória: Erasmus+ Erasmus+ - minulosť, prítomnosť či tvoja budúcnosť

Ževraj prvé tri slová, ktorá zbadáš, charakterizujú tvoj Erasmus+ :) 

Archív aktualít »

Kalendár

  09 / 2019  
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Školy v našom systéme

Používa: 5 škôl
Univerzita Komenského v Bratislave , fakulta managementu
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Katolícka univerzita v Ružomberku
Paneurópska vysoká škola
V súčasnej dobe prebiehajú rokovania
s vysokými školami ohľadom využitia systému Studyabroad pre ak. rok 2016/2017.

Najbližšie udalosti