Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Štipendiá a granty pre študentov

Úspešní študenti s ambíciou doplniť si svoje štúdium v zahraničí môžu na pokrytie zvýšených nákladov získať nenávratný finančný príspevok z rôznych zdrojov. Spravidla ide o absolvovanie časti vzdelávania alebo odbornej prípravy v zahraničí do jedného roka.

Aktuality

Snívate o štúdiu v Japonsku? 02.08.2019 | Kategória: Erasmus+ Snívate o štúdiu v Japonsku?

EU - Japonsko - Erasmus Mundus - po prvý krát.

ESN: Galaktická Československá národná platforma 2019 31.07.2019 | Kategória: Erasmus+ ESN: Galaktická Československá národná platforma 2019

6. 9. od 19:00 – 8. 9. do 15:00

Univerzita Komenského v Bratislave, Universitas Comeniana Bratislaviensis
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava, Bratislava, Slovakia

Erasmus+ - minulosť, prítomnosť či tvoja budúcnosť 30.07.2019 | Kategória: Erasmus+ Erasmus+ - minulosť, prítomnosť či tvoja budúcnosť

Ževraj prvé tri slová, ktorá zbadáš, charakterizujú tvoj Erasmus+ :) 

Archív aktualít »

Kalendár

  02 / 2019  
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Školy v našom systéme

Používa: 5 škôl
Univerzita Komenského v Bratislave , fakulta managementu
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Prešovská univerzita v Prešove
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Katolícka univerzita v Ružomberku
Paneurópska vysoká škola
V súčasnej dobe prebiehajú rokovania
s vysokými školami ohľadom využitia systému Studyabroad pre ak. rok 2016/2017.

Najbližšie udalosti